LHBT werkgroep opzetten binnen de gemeente Stichtse Vecht.

 

Op dit moment zijn we bezig met het opzetten van een werkgroep voor en gezamenlijk met plaatselijke LHBT jongeren. Dit om in eerste instantie te inventariseren wat de specifieke behoeften zijn van deze toch nog redelijk onzichtbare doelgroep. Vervolgens willen we in samenwerking met de plaatselijke scholen, het COC en eventuele andere samenwerkingspartners een (digitaal) platform creëren, waar deze jongeren elkaar kunnen ontmoeten.

Groepsdru(k)gslessen derde klassen

We zijn al een aantal jaren thuis in het geven van preventielessen op het gebied van groepsdruk in combinatie met allerlei thema’s, maar voorlichting geven voor derde klassen op het gebied van drugsgebruik is nieuw en de naam “groepsdrugs” was snel geboren. Door middel van een interactieve les waarin er veel ruimte is voor zowel leerlingen als mentoren om hun meningen en visies te delen omtrent het onderwerp, zoeken we een middenweg tussen het geven van (droge) informatie en het creëren van de dialoog. Dit kan natuurlijk alleen maar tot nieuwe inzichten leiden!

Onderzoek naar drugsgebruik van jongeren in gemeente Oudewater.

In Oudewater hebben we een onderzoek afgerond dat zich richt op het drugsgebruik van jongeren tussen de 16 en 23 jaar oud en het vormgeven van de preventiewerkzaamheden hieromtrent. Jongeren zijn geinterviewd en er zijn enquêtes afgenomen om de nieuwe preventie methodiek binnen de gemeente beter en gerichter vorm te geven. Jongeren hebben een hoop te melden, ook op het gebied van drugspreventie en er zijn dan ook zeer interessante dingen naar boven gekomen tijdens het onderzoek. Op naar de uitvoering!